Dach, który wysłużył już swoje, a w niegdysiejszych czasach został pokryty z wykorzystaniem materiałów uznawanych dziś za niebezpieczne dla zdrowia i życia, powinien przejść swoistą metamorfozę. Wszelkie uszkodzenia powstałe na powierzchni płyty azbestowej generują powstanie pyłu azbestowego, najbardziej szkodliwego dla człowieka. Niezwłocznie należy więc znaleźć profesjonalną ekipę, która zajmie się usunięciem azbestu z powierzchni dachu. Zanim jednak przejdzie się do tych działań, należy pamiętać o kilku zasadach i wdrożeniu odpowiednich środków ostrożności. O tym poniżej.

Teren, z którego usuwany będzie azbest, powinien być odizolowany – wszystko z myślą o tym, by nie stworzyć zagrożenia zdrowia innym ludziom. To jednak nie wszystko – zarówno podczas prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu, należy monitorować poziom stężenia azbestu w powietrzu, by zapewnić wszystkim zdrowe i bezpieczne przebywanie w otoczeniu zagrożonym zbyt wysokim jego stężeniem.

Podczas usuwania azbestu z dachu należy pamiętać również o konieczności polewania materiału wodą. Dzięki temu ryzyko rozprzestrzenienia się szkodliwego pyłu znacznie spada. Ale nie na samym usunięciu azbestu kończą się prace. Po zdjęciu tegoż materiału z dachu, należy go właściwie zutylizować. Jak przekonują specjaliści – azbest powinien być składowany w miejscu do tego przeznaczonym. A żeby tam się znalazł, ma zostać przewieziony zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie materiałów niebezpiecznych.

Aby zmniejszyć koszty utylizacji i usunięcia azbestu z dachu, warto skorzystać z gminnego wsparcia finansowego oferowanego przez państwo.